Wachttijden en Wachtlijstregeling Loyaalzorg Nederland

1. Transparantie en Communicatie
- Loyaalzorg Nederland streeft naar transparantie en open communicatie met betrekking tot wachttijden en wachtlijsten voor onze ambulante hulpverlening in de regio Twente.
- Actuele informatie over wachttijden en wachtlijsten wordt verstrekt aan cliënten tijdens het intakegesprek en op onze website.

2. Registratie en Prioritering
- Cliënten die zich aanmelden voor ambulante hulpverlening worden geregistreerd op een wachtlijst op basis van de datum van aanmelding.
- In gevallen waarin urgentie of specifieke behoeften dit rechtvaardigen, kan prioritering plaatsvinden volgens vastgestelde criteria.

3. Informatievoorziening aan Cliënten
- Cliënten op de wachtlijst ontvangen regelmatig updates over de geschatte wachttijd en eventuele veranderingen in hun positie op de wachtlijst.
- Indien de wachttijd langer is dan verwacht, wordt cliënten indien mogelijk alternatieve opties of ondersteuning aangeboden.

4. Beheer van Wachttijden
- Loyaalzorg Nederland streeft ernaar om wachttijden zo kort mogelijk te houden door efficiëntie en effectiviteit in onze dienstverlening te bevorderen.
- Indien nodig worden maatregelen genomen om de capaciteit van onze ambulante hulpverlening te vergroten om aan de vraag te voldoen.

5. Klachtenprocedure
- Cliënten die ontevreden zijn over de wachttijden of de communicatie hierover kunnen gebruik maken van onze klachtenprocedure.
- Klachten worden serieus genomen en behandeld in overeenstemming met ons klachtenbeleid.

6. Contactgegevens
Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot wachttijden en wachtlijsten kunnen cliënten contact opnemen via:
- Naam: Loyaalzorg Nederland
- Adres: Mezenpad 112
- Telefoonnummer: 0640417028
- E-mailadres: [email protected]

Deze regeling wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming blijft met de behoeften van cliënten en beste praktijken op het gebied van wachttijdenbeheer.