1. Verzameling van persoonsgegevens

- Loyaalzorg Nederland verzamelt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van ambulante hulpverlening aan individuen en gezinnen in de regio Twente.
- Persoonsgegevens worden rechtstreeks verkregen van de betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers, en kunnen onder meer namen, contactgegevens, medische informatie en andere relevante gegevens omvatten.

2. Doel van gegevensverwerking

- Persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het bieden van hoogwaardige en gepersonaliseerde ambulante hulpverlening aan cliënten in de regio Twente.
- Gegevens kunnen ook worden gebruikt voor administratieve doeleinden, zoals facturering en het bijhouden van dossiers, en voor het verbeteren van onze diensten.

3. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid

- Loyaalzorg Nederland waarborgt de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen.
- Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van hun taken.

4. Delen van persoonsgegevens- Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het verlenen van de ambulante hulpverlening of wanneer dit wettelijk vereist is.
- Derden die toegang hebben tot persoonsgegevens worden zorgvuldig geselecteerd en zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens te waarborgen.

5. Bewaartermijn van gegevens

- Persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, en in overeenstemming met wettelijke vereisten en richtlijnen voor gegevensbewaring.

6. Rechten van betrokkenen

- Cliënten hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen.
- Cliënten hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens, onder voorbehoud van wettelijke beperkingen.

7. Contactgegevens

- Voor vragen, verzoeken of klachten met betrekking tot de privacyregeling van Loyaalzorg Nederland kunnen cliënten contact opnemen via de volgende contactgegevens:
- Naam: Loyaalzorg Nederland
- Adres: Mezenpad 112
- Telefoonnummer: 0640417028
- E-mailadres: [email protected]

Deze privacyregeling wordt regelmatig herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat deze in overeenstemming blijft met wet- en regelgeving en beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming.