Aanmelding

- Cliënten kunnen zich eenvoudig aanmelden voor onze ambulante hulpverlening door een e-mail te sturen naar [email protected].

Informatie verstrekken

- In de e-mail dienen cliënten relevante informatie te verstrekken, zoals naam, contactgegevens en een korte beschrijving van de hulpvraag.

Intakegesprek

- Na ontvangst van de aanmelding zal een van onze medewerkers contact opnemen om een intakegesprek in te plannen.
- Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag besproken en wordt gekeken naar de best passende vorm van ondersteuning.

Plaatsing

- Na het intakegesprek wordt de cliënt geplaatst op de wachtlijst voor ambulante hulpverlening.
- Zodra er ruimte beschikbaar is, wordt er contact opgenomen om een startdatum af te spreken.

Bevestiging

- Cliënten ontvangen een bevestiging van hun aanmelding en verdere instructies voor het vervolg van het proces.

Vragen- Voor eventuele vragen over het aanmeldproces of voor meer informatie kunnen cliënten altijd contact opnemen met ons team via [email protected].

Bij Loyaalzorg Nederland streven we ernaar om het aanmeldproces zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, zodat cliënten snel de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.